Pedius

Objectius

Permetre a les persones sordes realitzar trucades telefòniques

Pedius

Objectius

Permetre a les persones sordes realitzar trucades telefòniques

Una app que

permet a les persones sordes fer trucades telefòniques

Descripció

Es tracta d'un sistema de comunicació que permet a les persones sordes realitzar trucades telefòniques utilitzant les tecnologies de reconeixement i síntesi de veu. L'usuari pot escriure un missatge per tal de que el receptor ho rebi com una trucada de veu. Gràcies al sistema de reconeixement de veu, l'usuari pot rebre la resposta en forma de missatge en temps real.