moviliza-T

Geolocation

Objectius

Facilitar i fomentar el voluntariat

moviliza-T

Objectius

Facilitar i fomentar el voluntariat

Una app per

gestionar el voluntariat en entitats socials

Descripció

A través d'aquesta app les entitats socials poden donar a conèixer les seves ofertes i els voluntaris visualitzar-les per geolocalització, àmbit d'acció o horaris entre d'altres.

Permet que els voluntaris desenvolupin accions més ajustades al seu perfil. Aquests, podran adquirir un aprenentatge que podrà ser acreditat mitjançant un certificat oficial.

Podem inscriure'ns a una oferta amb un simple clic. Després omplir les dades, l'entitat social que ha llançat l'oferta es posarà en contacte amb nosaltres.