Midue

Objectius

Ajudar als professionals del tercer sector en el seu dia a dia

Midue

Objectius

Ajudar als professionals del tercer sector en el seu dia a dia

Una solució tecnològica

de gestió per a entitats socials

Descripció

Midue és una aplicació web i mòbil centrada en donar una solució tecnològica de gestió a entitats del tercer sector. La solució està basada 100% al núvol amb lo que treiem la necessitat a les entitats de tenir una infrastructura complexa a les seves instal.lacions. I permet gestionar tots els usuaris de l'entitat amb multiples funcionalitats com poden ser: Gestió de les Valoracions, Gestió Familiar, Gestió de Tutories i Reunions, Gestió d'Enquestes, Gestió de la Formació, Gestió Mèdica, CRM per a Seguiment, Prospeccions..., Gestió de Competències i Llocs de Treball, Gestió d'Ofertes de Feines de Tercers, Gestió de Qualitat, Gestió de la Producció, Gestió de la Presència, Gestió d'Incidències entre d'altres.