Lilo

Geolocation

Objectius

Finançar associacions sense ànim de lucre que desenvolupen projectes solidaris socials i / o amb beneficis per al medi ambient.

Lilo

Objectius

Finançar associacions sense ànim de lucre que desenvolupen projectes solidaris socials i / o amb beneficis per al medi ambient.

Una iniciativa per a

financiar gratuïtament projectes socials i mediambientals

Descripció

Amb cada cerca a Lilo, l'internauta guanya una gota d'aigua simbòlica. Després, pot donar les seves gotes als projectes que triï, classificats en quatre categories: medi ambient, social, salut i educació. Lilo transforma a continuació aquestes gotes d'aigua en diners per donar als projectes. L'internauta té la possibilitat de conèixer, per a cada projecte, el nombre de donants, el nombre de gotes recollides, així com la suma total recaptades fins a la data.