App4Refs

Geolocation

Objectius

Ajudar les persones refugiades a integrar-se a les societats d'acollida.

App4Refs

Objectius

Ajudar les persones refugiades a integrar-se a les societats d'acollida.

Tecnologia al servei de la inclusió i integració

Eina que té l'objectiu d'ajudar les persones refugiades a integrar-se a les societats d'acollida.

Descripció

Aquesta aplicació reuneix en un sol lloc informació i accés a diferents serveis que puguin ser útils a les persones refugiades que han arribat a Grècia com ara on dirigir-se per fer tràmits administratius o on trobar serveis sanitaris i d'emergències. A més, també incorpora informació sobre aspectes relacionats amb l'oci i la cultura a la ciutat. APPS4REFS està disponible per a dispositius Android i també existeix la versió web i de moment s'ha posat en marxa i l'estan utilitzant els refugiats que viuen a Grècia.