Sí al mòbil inclusiu


Sí al mòbil social!


  • Perquè creiem que és indispensable que fem servir el mòbil per integrar a persones i comunitats, tenint en compte que és un dispositiu que el 95,5% de la població a Catalunya utilitza.
  • Creiem profundament en el bon ús de les tecnologies: volem defensar-lo i fomentar-lo.
  • Creiem en un cicle de vida verd pels mòbils i altres aparells tecnològics: des del seu naixement fins a la seva mort.
  • Creiem en el mòbil no com a finalitat sinó com a eina per poder integrar més persones i comunitats, que d’altra manera serien excloses de la intervenció social.
  • Creiem que el mòbil no només permet la comunicació unidireccional (de les entitats socials cap a les persones beneficiàries) o bidireccional... sinó que és una xarxa a la qual tots els agents involucrats participen i comparteixen informació).
  • Creiem en les enormes possibilitats derivades del fet que el mòbil supera els límits de la distància.
  • Creiem que la tecnologia permet incrementar l’abast de les accions socials i, per tant, aconseguir avenços compartits per tot el col·lectiu al qual van adreçats.
  • Creiem que el mòbil pot apropar la informació i recaptar dades útils que permetran optimitzar els programes socials. Això significa més eficàcia i eficiència.
  • Creiem que el mòbil pot aconseguir més i un millor impacte social.