Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contractació pública


La societat en la qual ens trobem no pot concebre's sense l'ús de les noves tecnologies. Aquesta creixent importància i la quantitat de serveis i obligacions que ara passen per l'àmbit digital fan transcendental que la tecnologia sigui accessible, doncs de no ser-ho s'estarà excloent i/o discriminant a part de la població mundial. Aquesta accessibilitat és encara més trascendental quan ens referim a productes i serveis que provenen de l'Administració Pública, i que afecten a la quotidianitat de les persones.

Les clàusules d'accessibilitat digital no solament són un instrument de política social, o una eina per evitar la discriminació cap als propis funcionaris de l'Administració, sinó que és una eina perquè l'Administració no violi els drets de la ciutadania amb discapacitat. L'accés de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat, a la informació i a tots els avantatges de les TIC es considera un dret i cal garantir que el puguin exercir la totalitat de les persones.

Aquest document presenta els resultats de l'estudi de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre les clàusules d'accessibilitat digital en la contractació pública relacionada amb la compra pública digital i de nova tecnologia, inquietud que es va plantejar durant el m4Social Day, celebrat a l'octubre de 2017 i centrat en el tema de l'accessibilitat digital, l'estat actual i propostes per millorar-la. L'objectiu general de l'estudi ha estat l'anàlisi de les clàusules d'accessibilitat digital que s'inclouen en les licitacions públiques de Catalunya, realitzant, al seu torn, una comparativa amb les clàusules d'accessibilitat incorporades en licitacions públiques d'Estats Units i Canadà, països que sovint són la referència en aquesta matèria.

 

 

 
 
 

Notícies relacionades