m4Social day 2021. Internet, dret fonamental

Propostes per a reduir la bretxa digital i social


Segueix l'esdeveniment en directe!

 

És Internet un Dret Fonamental? Hem de garantir la connexió a la xarxa a tots els ciutadans i ciutadanes, o és Internet un dret instrumental que dóna accés al desenvolupament i execució d'altres drets com el de la llibertat d'expressió o l'associacionisme?

El pròxim 29 de setembre a l'm4Social day, debatrem amb experts per conèixer aquells aspectes que poden tenir una major incidència en la vida de les persones que han estat excloses de les oportunitats per accedir a tots els avenços que ofereix la xarxa. El nivell de vulnerabilitat que pot provocar la manca de garantia de certs drets per no gaudir d'un dispositiu, d'una connexió i de la capacitació per exercir un ventall de drets impossible de mesurar, i que s'articulen actualment a través de la xarxa, ens fa considerar Internet com un nou dret fonamental. Coneixerem experiències internacionals que ens permetran conèixer com altres països estan abordant aquest repte, i comptarem amb representants de l'administració, del sector acadèmic i d'empreses de telecomunicacions, per abordar aquest repte de manera conjunta.