Curs Agents Innovació


L’aposta de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per la innovació social és decidida perquè sabem que si volem ser unes organitzacions més competitives, eficients i eficaces en la nostra acció social, hem d’aprofitar els nous recursos que la tecnologia i les metodologies innovadores ens ofereixen.

Amb aquest objectiu s’ha iniciat un programa de formació d’agents d’innovació dins les entitats del Tercer Sector, adreçat a professionals de les entitats socials vinculats a la innovació o amb ganes d’utilitzar metodologies innovadores en l’atenció a les persones i la organització i gestió de les entitats. L’objectiu és que aquestes persones formin un nucli tractor dins de cada una de les federacions per a futurs projectes i per traçar línies d’actuació conjuntes amb el suport de l’equip de m4Social.

El programa de formació de m4Social del 2018 està acreditat per ESCI/UPF com a curs d’especialització i consta de 18 càpsules amb aspectes sobre com plantejar un projecte innovador, metodologies d’execució i disseny i la realització d’un projecte específic a cada una de les entitats.

Per aquesta primera edició hem comptat amb la participació de 20 persones en representació de a seva federació, i amb un total de 18 federacions de la Taula del Tercer Sector.