Tot just es compleixen deu anys des de la irrupció del crowdfunding com a alternativa innovadora de finançament del Tercer Sector vers les vies de finançament tradicionals, tant públiques com privades. Una de les conseqüències de la irrupció del crowdfunding ha estat l’extensió del concepte de microdonació. Aquestes, tal i com mencionàvem en el post anterior “Les TIC impulsen les microdonacions com a via de finançament de les entitats socials” s’han vist catapultades gràcies a diverses iniciatives.

El balanç de l’ús les microdonacions és ambivalent: d’una banda s’ha demostrat el seu potencial comunicador i la capacitat per connectar amb nous públics però, per l’altra, presenta el problema de la fidelització de donants, ja que les entitats, per norma general, no poden disposar de les dades de contacte que permetria mantenir la relació a més llarg termini.

Les dades pressupostàries al Tercer Sector, demostren que les microdonacions representen encara una part residual però es pot observar una tendència creixent en la utilització de les TIC com a eines de captació de fons. El que avui és un complement en les estratègies de captació de fons s’està consolidant des de la perspectiva comunicativa, donat que permeten connectar amb molts públics que no necessàriament coneixen la trajectòria de les entitats impulsores dels projectes que financen. Les estratègies comunicatives emprades per les plataformes de microdonatius poden ser la porta d’entrada cap a la fidelització del o la donant.

La popularització de les formes de finançament col·lectiu han permès canalitzar la voluntat de persones que en un moment puntual senten afinitat per una determinada causa. El repte per a les entitats és consolidar un model de finançament sostenible en el temps i fer incidència política per tant de sensibilitzar els donants, siguin públics o privats. En aquest sentit, existeix una gran distància entre les entitats grans i les petites. Si bé les primeres, disposen de potents equips de comunicació totalment autònoms a l’hora de captar fons, les segones necessiten serveis que els hi facilitin l’accés a potencials donants, incorporant les estratègies SEO i SEM. Recursos relativament nous que suposen un canvi cultural de grans dimensions i que ja suposen una enorme bretxa digital per les entitats que no s’adapten a la transformació digital.

 

El Casal dels Infants: un exemple de campanya de microdonacions exitosa

Aquesta entitat nascuda al barceloní barri del Raval l’any 1983, és un dels màxims exponents de com la digitalització s’ha incorporat al Tercer Sector. Des dels inicis del crowdfunding, el Casal dels Infants ha treballat la fidelització dels donants com a eina per assegurar la sostenibilitat del seu projecte. Disposen d’un equip de comunicació que treballen la divulgació de la seva marca com a estratègia de fundraising. Si bé la utilització de plataformes de microdonatius ve de lluny, ha sigut amb la recent col·laboració amb WorldCoo amb qui han aconseguit uns millors resultats, amb una recaptació de més de 170.000 euros de la mà dels clients dels supermercats Bonpreu. Si bé no és habitual aquest èxit en la resta de campanyes, aquest resultat demostra les potencialitats del model de microdonacions i el potencial mobilitzador d’una ciutadania a la qual no s’arriba per altres canals.