EWater

Geolocation

Objetivos

Facilitar l'accés sostenible a l'aigua.

EWater

Objetivos

Facilitar l'accés sostenible a l'aigua.

L’app per a...

Assegurar un sistema de canalització d’aigua

Descripción

A través de l'app, l'usuari comprar el volum de consum d'aigua que consumirà.

Ewater recull les dades dels usuaris i dels sistemes d'aigua en una plataforma IoT al núvol que es revisa regularment. Aquestes dades contenen informació de l'estat dels sistemes i canalitzacions d'aigua que s'envien el proveidor d'aigual local per tal d'assegurar el manteniment del sistema d'aigua davant de qualsevol eventualitat.

Aquesta app està dirigida als usuaris dels països en desenvolupament. A l'Àfrica malgrat que els sistemes de canalització d'aigua s'extenen per tot el continent, el 65% de lainfraestructura instal·lada durant els últims 10 anys no està en rendiment funcional. En molts casos, quan un sistema d'aigua fallao deixa de proveir servei no es contempla un pla de manteniment.