Aprendices Visuales

Geolocation

Objetivos

Proporcionar als nens amb autisme tots els recursos perquè desenvolupin al màxim el seu potencial.

Aprendices Visuales

Objetivos

Proporcionar als nens amb autisme tots els recursos perquè desenvolupin al màxim el seu potencial.

Una app infantil per a

aprendre a llegir amb pictogrames

Descripción

Aprendices visuales crea contes que tenen en compte les característiques dels nens amb autisme. Ells són aprenents visuals, per això fan servir els pictogrames, perquè comprenguin millor cada conte. Com una imatge és sempre un reforç, els mateixos contes s'utilitzen amb nens que tenen altres necessitats especials d'aprenentatge o amb pre-lectors. 

Logros

Des del Premi Nestlé a la Solidaritat, a més de 20 premis, reconeixements nacionals i internacionals, com UNICEF Emprèn o el ChangeMaker X Change d'Ashoka.